Att arbeta som inrikeskorrespondent

En korrespondent är någon som arbetar ute på fältet med att förmedla nyheter. En reporter som arbetar i Sverige kallas för inrikeskorrespondent eller bara för “korre”. Inrikeskorrespondenten kan arbeta på nationell nivå för exempelvis Sveriges Radio eller för TV4, men de kan också vara stationerade på en lokalstation. Det är viktigt att vara snabb på att fånga upp nyheter och aktuella händelser, då det är vanligt att du får möta deadlines och arbeta under stress. Som korrespondent är det också viktigt att vara beredd på att skickas ut på olika typer av uppdrag och att kunna bemöta människor på ett bra sätt. Arbetsdagarnas innehåll kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på var du arbetar och på vilken redaktion.

En korrespondent rapporterar in nyheter till redaktionen och till oss tittare eller lyssnare beroende på hur vi väljer att motta våra nyheter. För att bli nyhetsreporter ute på fältet krävs ofta någon typ av journalistutbildning som är inriktad på nyhetsreportage. Att komma in på journalistlinjen innebär hård konkurrens och det är också svårt att få jobb efter utbildningen eftersom yrket är så populärt. En av de främsta skolorna i landet inom journalistik är JMG vid Göteborgs Universitet. Basutbildningen är en treårig kandidatexamen. Efter det kan du läsa ett ettårigt magisterprogram samt ett ettårigt internationellt magisterprogram och med inriktning mot undersökande journalistik. Utbildningen inriktar sig på press, radio och Tv. Du kan arbeta både som inrikes- och utrikesreporter efter utbildningen.

Produktionsinriktad utbildning

Om du arbetar på en redaktion som exempelvis inrikeskorrespondent förväntas du prestera och leverera innehåll varje dag. Redan på utbildningen lär du dig att söka upp och förmedla dessa nyheter oavsett om det gäller ett terrordåd eller om det handlar om att rapportera om årets semla. I utbildningen vänjer du dig vid att arbeta i den snabba takt som råder på en nyhetsredaktion. Du kommer ha ett nära samarbete med yrket under utbildningsperioden. Inte minst under de delar som innebär praktik. Dessa praktikperioder är också ett utmärkt sätt att komma in i branschen, visa sig intresserad och i förlängningen kan det eventuellt leda till ett jobb. Många får ofta börja med enklare uppgifter för att sedan arbeta sig uppåt.

Vad en journalist behöver för egenskaper

Kan alla bli journalister? Om du är intresserad av att förmedla ett budskap, är bra på att uttrycka dig antingen i skrift eller muntligt, tycker om att möta människor och gärna arbetar mot en deadline kan journalistyrket vara rätt val för dig. Som reporter bör dina främsta styrkor vara nyfikenhet och sociala färdigheter. Arbetar du med andra reportage än just nyheter krävs det i vissa fall inte alls att du är färdigutbildad journalist. Det är alltid bra med en teoretisk grund, men om du rapporterar om exempelvis nöje, smink, musik eller mat är det andra färdigheter än just en journalistutbildning som är av större vikt. Har du många kontakter? Hur fungerar du framför kameran?

Många studiebesök

Som inrikeskorrespondent får du göra många studiebesök till miljöer som du annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Du får en inblick i hur andra arbetar, hur deras arbetsplatser ser ut och följa med i verksamheten. Ibland kan du arbeta under tuffa förhållanden som högt uppe på ett tak eller stå ute vid stranden och rapportera om en storm. Många gånger får en inrikeskorrespondent veta vad som händer före allmänheten och blir på så sätt en förmedlare av det som händer. Arbetar reportern med nyhetsfrågor är det inte ovanligt att ha daglig kontakt med polis, brandkår och myndigheter. Att kunna hjälpa till där det behövs som att klippa inslag, välja musik och fundera över rätt vinklar ingår också.

Flygande reportrar

När man talar om reportrar i utlandet brukar de nästan alltid benämnas som utrikeskorrespondenter. När det handlar om inhemska korrespondenter är en mer vanlig benämning flygande reporter. Information från lokalradiostationerna som har så brett skilda ämnen som oroade fritidsfiskare, att hästar klarar jobbet när maskinerna sviker och vad vi hyresgäster störs av, har tagits upp och förmedlas av en korrespondent. De har gett röst åt personerna och skildrat det rådande läget för oss lyssnare och tittare. Några som arbetar eller har arbetat som flygande reportrar är Marianne Rundström, Maria Forsblom och Lelle Modig. Alla är välkända personer som varierat korrespondentrollen med ett arbete som studioreporter. Då arbetar de inne i ett radio- eller Tv-hus istället för ute på fältet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *