Att arbeta som utrikeskorrespondent

Ett av de mest oglamorösa yrken vi har idag är nog att vara utrikeskorrespondent. Det är med livet som insats som många av dessa modiga individer väljer att arbeta med världen som sitt kontor. Du kan inte vara rädd för förändring eller vara en trygghetssökare om du ska arbeta som utrikeskorrespondent. Du kommer att ständigt vara på väg någonstans, eller mitt uppe i en farlig situation som du måste klara av att hantera. Detta är ett arbete som är mycket oförutsägbart. När du vaknar på morgonen så måste du vara förberedd på att du nästa morgon kanske kommer att vakna på en helt annan plats, kanske ett helt annat land. Det är en mycket otrygg tillvaro.

Sverige har en del exempel på när det kan gå otroligt fel för en utrikeskorrespondent. Det finns erfarna journalister så som Nils Horner som tyvärr fått betala ett högt pris för sin krigsrapportering. Horner blev mördad i Kabul i Afghanistan år 2014, med ett skott i huvudet. Kallblodigt och utan konsekvenser fick han offra sitt liv för sitt arbete. Våra utrikeskorrespondenter lever ständigt på gränsen till döden på olika sätt. Det kan handla om krigsrapportering eller naturkatastrofer som det måste rapporteras om. Och då ska de finnas på plats för att återge vad som händer på platsen i realtid. Oftast befinner sig utrikeskorrespondenterna mitt i skottlinjen eller katastrofen. Detta är ett måste för att rapporteringen ska bli så sann som möjligt.

Politiska utrikeskorrespondenter

Men det finns även utrikeskorrespondenter som inte lever lika farligt som vi beskriver ovan. Det finns nämligen mer än krig och naturkatastrofer att rapportera om ute i världen. Det kan handla om val som ska bevakas, eller demonstrationer och liknande. Att rapportera kring ett val i ett land är ett mycket viktigt uppdrag som måste göras. Det är journalisternas jobb att bevaka att allt går rätt till och att belysa om det finns politiska problem eller korruption i landet. Om det förekommer våldsamma demonstrationer så är det även viktigt att ha koll på dessa och vad som händer kring denna situation. Om det finns journalister på plats så är risken mindre att brott begås eftersom detta då dokumenteras på olika sätt.

Lång väntan

Men att vara utrikeskorrespondent innebär även en hel del väntan. Väntan på att saker och ting ska ske, att du ska få tillstånd eller klartecken att åka iväg till en specifik plats som det behövs en rapport ifrån. Du ska vara beredd att ge dig iväg på en minut. Det är ofta små marginaler det handlar om och det är bara att ge sig iväg när plikten kallar. Att vara utrikeskorrespondent innebär att du lever ditt liv i en kappsäck. Det kan handla om tillfälliga boende som enklare hotellrum, vandrarhem eller någon helt annanstans som kanske inte är riktigt lika trevligt. Beroende på vilket land du befinner dig i så är login varierande och definitivt inte speciellt lyxig.

Farligt yrke

Som journalist och korrespondent så måste du vara försiktig och du ska kunna smälta in i mängden. Det finns många myndigheter och personer som inte ser med blida ögon på journalister och deras grävande efter sanningen. Du kan många gånger hamna i mycket hotfulla situationer där ditt liv kan vara i fara. Som utrikeskorrespondent så är du extra utsatt då vissa länder har ett helt annat sätt att se på journalister. Det finns en överhängande risk att bli kidnappad, fängslad och i värsta fall mördad på grund av ditt yrke. Du måste vara mycket observant och kunnig som utrikeskorrespondent. Eftersom ditt liv kan stå på spel så är det många försiktighetsåtgärder som måste tas.

Vem blir utrikeskorrespondent?

Personer som passar till att bli utrikeskorrespondenter uppfyller ofta vissa kriterier. De är äventyrslystna, modiga, pålästa och framför allt intresserade. Intresserade av politik, mänskliga rättigheter och kring vad som pågår ute i världen. Sverige är ett litet land i denna stora värld, och det finns mycket att se och lära sig. En person som blir utrikeskorrespondent kanske har barn och familj, då det kan vara mycket svårt att ständigt vara ute på nya farliga uppdrag och samtidigt ha en familj som väntar där hemma. Det är inget tryggt liv att vara utrikeskorrespondent och dessa personer får offra mycket i sina liv för att utöva sina yrken. En tuff tillvaro men extremt lärorik och ofta mycket eftertraktat yrke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *