Olika arbetsområden inom journalistiken

Journalisterna är de som har ansvaret för att rapportera till befolkningen om viktiga händelser och mindre viktiga händelser som sker ute i världen och lokalt. Det finns många olika sätt att göra detta på i dagens moderna samhälle. Vi har nu för tiden många olika typer av journalistik och många olika typer av media. För många år sedan fanns det knappt tidningar att läsa än mindre internet eller TV. Men allt eftersom detta har förändrats så har även journalistiken förändrats. Både till det bättre och till det sämre. Informationssamhället ser idag helt annorlunda ut mot vad det gjorde för 50 år sedan, och vi bombarderas ständigt med nyheter och uppdateringar från omvärlden och lokala händelser.

På grund av hur informationssamhället ser ut idag så måste även journalistiken anpassa sig efter detta. En artikel eller ett nyhetsinslag blir snabbt ersatta av nya artiklar och nyhetsinslag, och det som var på tapeten igår är det inte idag. Allt går mycket fortare och det gäller dessutom att vara först med en nyhet. Det är mycket det som journalistyrket handlar om, att vara först med rapporteringen. Oavsett om det handlar om skvallerpressen, Aftonbladet eller Rapport så vill alla medier vara först med att rapportera om en viktig händelse. Det är en del av prestigen inom yrket. Att gräva fram en saftig nyhet innan någon annan gör det. Det är en stressig bransch, och har nog alltid varit det.

Medierna

Idag har vi fyra olika typer av medier som är en del i den nyhetsrapportering som vi människor kan ta del av. Dessa fyra är tidningar, radio, TV och internet. Den sistnämnda innefattar enormt många olika kanaler för information. Idag sker exempelvis en del av rapporteringen endast via sociala medier eller både där och i de traditionella medierna. Detta har skapat ett visst problem i samhället då det finns en problematik kring källorna som används i denna rapportering. Exempel på sociala medier där nyhetsrapportering sker är Facebook och Twitter som vuxit enormt de senaste åren. Till och med ledarna i världen använder sig av Twitter för att tala direkt till befolkningen, vilket är något helt nytt för vår tid.

Grävande journalistisk

Ett av våra viktigaste områden inom journalistisk är den grävande journalistiken. Utan den så hade många rättsliga skandaler aldrig uppdagats eller tagits tag i. En grävande journalist har som uppgift att titta djupare på en situation eller organisation för att se om fel begåtts och sopats under mattan. I många fall handlar det om ett brått som begåtts men som ingen uppmärksammat, och som har tystats ned på grund av rädslor för vad som kan hända om sanningen skulle komma fram. Det kan handla om korruption eller felbehandlingar inom vård och omsorg exempelvis. Exempel på grävande journalistisk är exempelvis TV programmet Uppdrag Granskning på SVT, eller Insider som sändes under många år på TV3.

Kändisjournalistik

En annan kanske lite mindre uppskattad del av journalistiken är den så kallade skvallerpressen. Borta i USA är den här branschen enorm stor. Där finns det fotografer som är anlitade av tidningar för att endast fotografera kända personer i sina vardagliga liv, så kallade paparazzis. Dessa fotografer kan flyga världen runt för att jaga kändisar. Hur mycket en bild betalar beror på vem det är och i vilken situation bilden är tagen. Ju mer skandalös desto mer betalt för fotografen. Denna hetsiga situation som kan uppstå med de här fotograferna har ibland bidragit till att brott har begåtts, både från personen som utsätts för detta och av fotografen själv. Det finns dock i vissa delstater i USA ganska stränga lagar kring paparazzis.

Kulturjournalistik

Den finaste delen av journalistiken anser många vara just kulturjournalistiken. Den här genren bevakar allt som sker inom kulturområdet, alltså film, konst, litteratur, TV, musik, teater och så vidare. Det kan handla om reportage men även om debatter kring ett visst kulturfenomen som har dykt upp och som många har noterat. Inom detta område rymmer både den så kallade finkulturen och populärkulturen, som är den fula ankungen i sammanhanget. Populärkulturen är det som den stora massan dras till och kanske främst ungdomar, medan finkulturen oftast handlar mer om litteratur, teater och konst. Det kan inom branschen anses som mindre värt att vara en journalist som rapporterar eller skriver om populärkultur jämfört med finkulturen som alltså anses vara “finare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *