Svensk journalistisk

Välkommen till en sajt som handlar om svensk journalistik, dess historia, utveckling och framtid. Sverige har sedan år 1766 haft pressfrihet i landet, vilket innebär att all journalistik skall få utövas fritt utan inflytande från svenska staten. Svensk media är subventionerad av staten och ägs av många olika aktörer på marknaden. Ett av de större mediebolagen är Bonnier AB, som har en mycket stor del av den sektorn. Till mitten av 1980-talet hade den svenska staten monopol på radio och TV-utbudet i landet. Men så småningom så har detta sakta förändrats till att idag även inkludera många kommersiella radio- och TV-kanaler. Utbudet inom svensk media är idag mycket stort och innefattar många olika organisationer.

Den svenska journalistiken är med andra ord ganska fri till skillnad från andra länder. Men de kommersiella och de statliga medieföretagen har lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Sveriges Radio och Sveriges Television har ett högt krav på sig kring att vara objektiva och neutrala. Medan de andra kanalerna kan vara lite mer fria i sitt synsätt. Svenska journalister behöver inte känna sig hotade av den svenska staten, så som det kan vara i andra länder ute i världen. En svensk journalist är fri och kan känna sig trygg i sin uppgift. Även om de har som uppgift att granska den svenska staten i sig. Men det finns en del tuffa aspekter med att vara journalist i Sverige också.

Svenska tidningar

Den svenska pressen regleras och övervakas av den så kallade Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd. Ett exempel på en regel som alla svensk press måste följa, är att inte publicera namnet på en misstänkt brottsling. Ett känt fall när denna regel bröts var år 2003 då Dagens Nyheter publicerade namnet på Anna Lindhs mördare. De två kvällstidningar som har flest läsare i Sverige heter Aftonbladet och Expressen. Aftonbladet ägs till största delen av ett norskt bolag som heter Schibsted, och Expressen ägs av Bonnier AB. Bonnier är dessutom ägare till den största morgontidningen i Sverige, nämligen Dagens Nyheter, samt Dagens Industri. Innehållet i kvällspressen respektive morgonpressen varierar ganska stort. Dagens Nyheter räknas till de lite seriösare tidningarna medan Aftonbladet och Expressen har ett annat innehåll.

Utrikeskorrespondenter

Svenska journalister har det som sagt ganska bra i jämförelse med journalister i många andra länder. Men när en svensk journalist blir utrikeskorrespondent så lever man betydligt farligare. Att vara utrikeskorrespondent betyder att du ska rapportera kring olika händelser över hela världen, på plats. Det kan handla om krig, naturkatastrofer och epidemier som omvärlden ska få rapporter om från någon som befinner sig där det händer. Och helt plötsligt lever även en svensk journalist mycket farligt. Det finns flera tragiska exempel på hur det kan gå om en journalist är på fel plats vid fel tillfälle. Det kan även handla om överlagt mord, för att en organisation vill bli av med den person som är ansvarig för rapporteringen.

Journalistik och politik

Men även journalister kan välja sida och vinkla sina artiklar på det sätt som de anser vara rätt och sant. Alla tidningar i Sverige har en politisk agenda precis som i andra länder så som USA exempelvis. Aftonbladet till exempel räknas som en socialdemokratisk tidning och Expressen som moderat. Dagens Nyheter säger sig själva ha en liberal hållning. Därför är det svårt för någon tidning att inte vara partisk och för journalister att alltid skriva ur en objektiv synvinkel som bortser från färg och politik. Den svenska journalistkåren är framför allt koncentrerad till storstäderna, eftersom det är där det finns mest att rapportera kring. Men i och med internets utveckling så ser det lite annorlunda ut idag.

Me too-rörelsen

Dagens och framtidens svenska journalistik ser ut på ett annat sätt än hur det traditionellt sett har sett ut tidigare. Exempelvis så har det idag blivit allmänt accepterat att publicera namn och bild på misstänkta gärningsmän, trots att det finns en reglering kring detta. Ett exempel på detta är under den senaste “Me too-rörelsen” som spred sig som en löpeld över Sverige under hösten 2017. Då var det ett flertal kända svenska män som hängdes ut i kvällspressen, framför allt Aftonbladet och Expressen, som våldtäktsmän och drogmissbrukare. Trots att ingen rättegång hade hållits så namngavs dessa män i pressen som om de redan hade dömts. Det kan vara en svår balansgång att hålla sig neutral tills rättegången har genomförts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *